Lidé

 

 

 

O táboru, o táboru


 

 

 

Michal Raška - hlavní vedoucí: "Tábor je moc dobrá věc. Věděl to Foglar, věděli to Hoši od Bobří řeky a vím to i já:) Na táboře může dítě získat cenné sebezkušenosti, podstatné pro další život. Je fajn mít odkud čerpat. Byl jsem na desítkách podobných akcí, vím, co tábor potřebuje. Oslovil jsem ty nejlepší lidi, aby mi pomohli vytvořit super prostředí pro mladé táborníky. Mnohé z mých táborových kolegů znáte osobně. Vítejte!!!"

 

   

 

Adriana Petřeková - zástupce hlavního vedoucího: "Bydlím v Novém Jičíně. Jsem matka 2 dětí ve věku 12 a 8 let. Již pátým rokem hraji divadlo pro mateřské školy i širokou veřejnost. Mám ráda přírodu, fajn lidi a ráda se směju. Pořádat a účastnit se letního stanového tábora pro mě znamená návrat k přírodě, ke svým kořenům, zajímavé zážitky a smysluplně strávený čas s dětmi."

 

Pavel Obrátil - programový vedoucí: “Ahoj. V dětství byli mými velkými vzory Mirek Dušín z Rychlých šípů a Rikitan od Bobří řeky. Naučili mě mnoho o přátelství, o úctě k přírodě a o lidských schopnostech. Pracoval jsem pak jako vedoucí na 17 táborech a pro 10 z nich připravil programy. Letos budeme Avataři. Každé dítě se jím může stát a objevit na táboře nějakou svou superschopnost. S ostatními vedoucími budu usilovat o to, aby se jim to podařilo.” 

 

Zdravím všechny, kteří se už rozhodli anebo uvažují o tom poslat své ratolesti s námi na tábor… S Michalem a Pavlem jsem byl na táboře jako oddílový vedoucí několikrát a vždycky jsem si to skvěle užil, ale více než já si spoustu legrace, zážitků, zpívání a divadla užily hlavně děti. A že my všichni dospělí jsme celou dobu mysleli především na to, aby se táborníkům dostalo pochopení, povzbuzení, dodalo sebevědomí a aby si odtud odvezli nové znalosti a hlavně dovednosti, k jakým v běžném životě ani nepřičichnou. Moc se těším, že znovu vytvoříme podobnou atmosféru a že si to všichni náramně užijeme… Večerním ohňovým kruhům a všem AVATARŮM v nich zdar!!!

..a další..


 

 

Letní tábor se uskuteční na skautské táborové základně kousek za Vítkovem, nedaleko Klokočůvku. Základna je v Údolí hada u řeky Odry.

Ubytování ve stanech (po dvou) se zpevněnými střechami. K dispozici budeme mít krytou jídelnu + další stany v případě nepřízně počasí.

 

 

 

   

 

Táborová základna je bez elektřiny, nutno mít dobrou baterku + náhradní baterie.

Pro děti je připraven zajímavý program plný zálesáckých dovedností,  koupání, zpívání u ohně, sportování, divadla, přespání pod širákem, vaření v přírodě a spousta další zábavy.

 

Krásu místa umocňuje řeka Odra, která z bezpečné vzdálenosti lemuje okraj tábořiště. V parných dnech skýtá příjemnou možnost k osvěžení. Tomuto místu nechybí nic k tomu, abyste se do něj zamilovali.

Našim hlavním cílem je poskytnout dětem podpůrné prostředí a tím vytvořit podmínky pro zdravý rozvoj jejich sebevědomí. Uvědomujeme si, jak kvapně se vzdalujeme přírodě díky přetechnizované době. Nabízíme zastavení a znovunavázání spojení s přírodou. 


Indiáni. Moudří, odvážní, silní a zruční lidé. Těmi se staneme na našem stanovém táboře i my. Uprostřed lesů u šumící řeky Odry, daleko od signálu a elektřiny bledých tváří. Budeme tam žít jako Yan a Sam z knihy Dva divoši, ale bude nás velký kmen malých sester, bratrů a jejich velkých náčelníků. Posílíme v sobě úctu a respekt k Matce přírodě i k sobě navzájem a zažijeme mnoho táborových dobrodružství. Každý den budeme plnit indiánské zkoušky, závodit, učit se střílet z luku, rozdělávat ohně, tančit a bubnovat, hrát si. Hlavně však budeme pátrat po pokladu Apačů, který je tam někde ukrytý. Pomoz nám ho najít, těšíme se na Tebe.


 

 

 

 

 

 

Mezi léty 2002 a 2016 jsme společně s městem Kopřivnice - Klubem Kamarád zorganizovali několik letních a podzimních táborů i kratších víkendových akcí. Naše tábory jsou vždy tématicky zaměřeny. Někdy si hrajeme na rytíře, někdy na indiány, jindy na cestovatele časem a spoustu dalších..

 

 

 
Hodně sedáváme u ohně a povídáme si. Každý večer máme sněm, kde sdílíme zážitky z končícího dne. Učíme se naslouchat. Podporujeme se.