↑↑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑↑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑↑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑↑

 

 

 

 

Aktuality


Poděkování farníkům z Mořkova.

V letošním roce opět obdrželo naše centrum potraviny z předvánoční sbírky od farníků z Mořkova. Jsme za tuto sbírku velmi vděčni, neboť pomáhá lidem bez domova lépe přečkat mrazivé období. Děkujeme Vám, přátelé!!

Uveřejněno 7. 1. 2024


Velké díky pracovníkům MÚ Kopřivnice!

Již podruhé se na MÚ Kopřivnice pořádala sbírka na podporu aktivit naší sociální služby. Do sbírky se zapojilo cca 30 zdejších úředníků. Největší poděkování míří za paní Mazalovou, které sbírku zorganizovala!! Děkujeme všem přispěvatelům a přejeme úspěšný nový rok!!

Uveřejněno 7. 1. 2024


Díky bistru Viktorina loca z Příbora

Denní centrum v průběhu loňského roku podporovalo i bistro Viktorina loca. „Tento sociální podnik z Příbora se zabývá přípravou převážně vegetariánských a veganských pokrmů a nespotřebované porce pracovníci bistra přiváželi v loňském roce do Racka, kde byly dále nabídnuty osobám bez přístřeší. Tímto Viktorina loca připomněla sociální, ekologický a komunitní rozměr jejich aktivit,“ Díky Vám, přátelé!!

Uveřejněno 7. 1. 2024


Město Příbor přispělo na provoz NDC Racek.

Město Příbor finančně podpořilo naši činnost a to částkou 20 000,- Děkujeme.

Uveřejněno 13. 4. 2023


Poděkování farníkům z Kopřivnice a Mořkova. Velké díky také Bartolomějovi!

Již je to u nás tradice. Jsou Vánoce a tak vymýšlíme, jak tento čas zpestřit těm, kterým jsme se rozhodli pomáhat. Jak udělat toto období výjimečné, sváteční. Řeč je o lidech bez přístřeší a sociální službě – denním centru Racek. Ti, kteří navštěvují toto centrum, žijí v hmotné nouzi. Přilepšit jim potravinami je velmi vítáno. Proto posíláme velké poděkování farníkům z Kopřivnice a Mořkova, kteří uspořádali sbírku potravin. Posbíráno bylo přibližně 250 Kg trvanlivých příloh, olejů, masových konzerv i sladkých jídel. Ty budou dále distribuovány uživatelům zmíněného centra a nízko příjmovým klientům Charity. Speciální podělování pak patří Restauraci U Bartoloměje, která pro výše zmíněné centrum darovala 30 porcí řízků, které byly servírovány v rámci předvánočního obědu dne 15. 12.. Mají-li být Vánoce časem hojnosti, velké díky vám patří za to, že jste se o svou hojnost podělili s ostatními.  Děkujeme.

Pracovníci centra Racek

Uveřejněno 19. 12. 2022


Centrum Racek děkuje pracovníkům městského úřadu v Kopřivnici

V pondělí 19. 12. převzali pracovníci centra Racek finanční hotovost, kterou této sociální službě darovali zaměstnanci kopřivnického městského úřadu. Věnovaná částka 5900,- bude použita na zakoupení potravin pro osoby bez přístřeší a hrazení nutných výdajů spojených se zlepšením sociální situace těchto lidí. Za uživatele velmi děkují pracovníci centra Racek.

Uveřejněno 19. 12. 2022


Město Příbor přispělo na provoz NDC Racek.

Město Příbor finančně podpořilo naši činnost a to částkou 16 000,- Děkujeme.

Uveřejněno 13. 4. 2022


Kopřivnice přispěla na provoz NDC Racek.

Město Kopřivnice opět finančně podpořilo naši činnost. Děkujeme.

Uveřejněno 13. 4. 2022


 

Kopřivnice přispěla na provoz NDC Racek.

Město Kopřivnice opět finančně podpořilo naši činnost. Děkujeme.

Uveřejněno 13. 6. 2019


Klienti centra Racek sbírali odpad v rámci dne země

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 uspořádali pracovníci centra Racek brigádu v rámci Dne země. V minulých letech se vždy vydávali do lesů kolem Kopřivnice, ale od doby, kdy se Kopřivnice zapojila do akce „Ukliďme Česko“, je v lesích méně práce. Akce proto začala úklidem prostranství kolem domů na ulici Horní.  Zde byly k likvidaci nachystány staré elektro spotřebiče, rozbité hračky, pneumatika a zničený nábytek.  Poté se účastníci vypravili do lesa na Bílé hoře, kde posbírali dalších cca 50 Kg biologicky nerozložitelného odpadu. Akce se zúčastnili 4 uživatelé nízkoprahového denního centra Racek, pracovníci i jedna dobrovolnice.

Akci financoval spolek „Máš čas?“ a to z peněz, které získává z Krajského rozpočtu i od města Kopřivnice. Náklady za likvidaci odpadu pak hradil Odbor životního prostředí kopřivnického Městského úřadu.

Bylo to již 11. čištění lesa v rámci Dne země, které pracovníci společně s klienty realizovali. V průběhu 9 let, kdy Racek tyto akcepořádá, se zúčastnilo přes 100 lidí a dohromady bylo posbíráno a vyneseno z lesa kolem1 tuny odpadu. Tradiční jarní úklid je jedním ze způsobů jak se sociální služba Racek snaží aktivizovat své klienty a zároveň udělat něco užitečného pro životní prostředí v okolí Kopřivnice. 

Uveřejněno 3. 5. 2019


Denní centrum Racek začalo s testováním klientů, nakažený nebyl ani jediný z nich

Článek Kopřivnických novin

Zde


 

Pracovníci NDC Racek se zapojili do celorepublikového sčítání lidí bez přístřeší

Sčítání osob, se uskutečnilo od 8. do 13. dubna. Pro ministerstvo práce a sociálních věcí jej organizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, který oslovil s žádostí o spolupráci krajské úřady, města a město Kopřivnice pak oslovilo nás. Důvodem pro sčítání je snaha ministerstva získat aktuální data o této skupině obyvatel, která následně využije i při tvorbě nové Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice. Počítány byly osoby bez domova přežívající ve veřejných prostorách nebo na ulici, v nelegálně obývaných chatkách, squatech apod., v noclehárnách, v azylových domech a v jiných nekomerčních, neziskových ubytovacích zařízeních pro osoby bez přístřeší. Proto se sčítalo jak v terénu, tak ve jmenovaných zařízeních i u nás.

Uveřejněno 20. 4. 2019


Město Kopřivnice přispělo na provoz NDC Racek.

I v roce 2018 nás podpořilo město Kopřivnice a to v individuálním projektu.  O poskytnutí dotace 130 000,- rozhodlo zastupitelstvo svým usnesením č. 531 ze dne 206. 4. 2018. Děkujeme.

Uveřejněno 13. 5. 2018


KÚ MSK znovu podpořil naši sociální službu.

Tentokrát to bylo v dotačním programu: „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017“. Děkujeme.

Uveřejněno 13. 11. 2017


Město Kopřivnice přispělo na provoz NDC Racek.

I v roce 2017 nás podpořilo naše město a to v individuálním projektu.  O poskytnutí dotace 110 000,- rozhodlo zastupitelstvo svým usnesením č. 402 ze dne 20. 4. 2017. Děkujeme.

Uveřejněno 20. 5. 2017


KÚ MSK přidělil spolku "Máš čas?", z.s. dotaci na provoz NDC Racek.

Dotační program, ve kterém naše organizace uspěla je:  „Podpora služeb sociální prevence 2". O poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/214 ze dne 16. 3. 2017. Děkujeme.

Uveřejněno 20. 3. 2017


Racek děkuje dárcům..

Ke konci roku se v sociální službě – Nízkoprahovém denním centru pro osoby bez přístřeší Racek děly věci, o kterých je radost vám napsat. Všechny spojují ony ctnostné pohnutky jako je solidarita, pomoc člověku, či lidská vzájemnost.

Nejprve bychom rádi poděkovali Pavlovi Obrátilovi. V Kopřivnici organizuje Bleší trh, v jehož rámci je pořádána také sbírka oděvů. Z ní mají užitek jak lidé bez domova, tak také klientky azylového domu pro matky s dětmi- Salus. Navíc výtěžek z „blešáku“ putuje opět do naší sociální služby.

Dalším výjimečným počinem byla potravinová sbírka realizovaná Charitou Mořkov. Po dva týdny donášeli farníci z této nedaleké obce trvanlivé jídlo do kostela a naplněné krabice poté pracovníci zmíněné organizace dopravili do naší sociální služby pro osoby bez přístřeší. Děkujeme proto mořkovským farníkům a speciálně organizátorce sbírky paní Leškové a jejím spolupracovníkům.

Třetí dík patří Ladě Vyvialové-Tomečkové  – oděvní designerce a její dceři za to, že vyrobily originální ponožky, které dárkově zabalily a prodávaly na vánočních trzích. Část výdělku věnovaly na potřeby našeho centra.

Rádi bychom také ocenili pomoc dobrovolníků, kteří nám pomáhali realizovat několik tradičních akcí během roku – rodině Raškové, Bunčkové, paní Šimoníkové, Editě, Ivě a dalším. Také děkujeme všem, kteří s oblečením a potravinami na naše klienty mysleli i během roku.

Vánoce jsou tu a s nimi také pohádky. V nich se to často hemží chudými i bohatými, dáváním i přijímáním darů. A tak se zdá, že jsme se i my, na krátký čas ocitli v pohádce. V hlavní roli zde nebyli rytíři, či dobrosrdečné královny, ale lidé, kteří si v tom předvánočním shonu našli čas udělat něco pro druhého. A za to díky. Krásné Vánoce všem přejí pracovníci centra Racek.

Uveřejněno 20. 12. 2016


Divadelní představení Divadla bez domova (Bratislava) 3. 12. 2016, 17:00

Místo konání: Katolický dům Kopřivnice

Divadelní představení Kuca paca bylo čtvrtým v pořadí, které pořádal spolek „Máš čas?“, z.s. a které je tvořeno herci – lidmi bez domova. Tentokrát přijel soubor doplněný herci- lidmi s tělesným a duševním postižením. O souboru Divadlo bez domova z Bratislavy „Momentálne tvoríme hlavne s ľuďmi bez domova, s telesne postihnutou mládežou a mládežou zo sociálne znevýhodnených rodín, s ľudmi s psychiatrickou diagnózou, po výkone trestu, ale aj so študentmi a dobrovoľníkmi...“ O představení: Hravá herecká koláž ukazuje, že v živote ľudí, čo sa pokúšajú odraziť od dna, je nielen strach zo spoločnosti a budúcnosti, ale aj dostatok humoru, pozitívneho myslenia a bojovnosti. Kuca Paca je inscenácia, prostredníctvom ktorej môže divák dostať tú najpodstatnejšiu informáciu – bezdomovec je len nálepka. Nálepka, ktorú nosí človek, ktorého hodnota sa stratou domova nezmenšuje. V pořádání těchto akcí vidíme smysl jak směrem k veřejnosti, tak i k hercům. Herci jsou prostřednictvím divadla aktivizováni. Učí se sebeprezentace, dostávají se do kontaktu s normálním – nepatologickým prostředím. Veřejnost často kladně hodnotí velkou výpovědní hodnotu, kterou mají příběhy lidí bez domova. Herci hrají situace ze svého života na ulici, který je často velmi dramatický. Zde není třeba sahat po zdramatizovaných textech osvědčených autorů, neboť tyto příběhy píše život sám.

Financování: Město Kopřivnice – 13000,-, Spolek Katolická beseda – dotovaná cena pronájmu sálu. Vybralo se přes 1300,-dobrovolné vstupné.

Fota        Vysílání KTK      Článek v novinách

Uveřejněno 19. 12. 2016


Naši sociální službu dotuje Moravskoslezský kraj.

Jako loni, tak i letos finančně podpořil naši službu KÚ MSK a to z dotačního programu "Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016". Děkujeme.

Uveřejněno 1. 6. 2016


Město Kopřivnice finančně podpořilo naše centrum.

Zastupitelstvo města Kopřivnice schválilo dotaci na provoz centra pro rok 2016. Děkujeme.

Uveřejněno 1. 6. 2016


Zúčastnili jsme se dne sociálních služeb v Kopřivnici.

V pátek 30. května 2014 pořádal MÚ Kopřivnice Den sociálních služeb. I my tam byli.. s návštěvníky komunikovali.. a pro Vás fotky udělali..

Fota

Uveřejněno 2. 6. 2014


I letos pořádal Racek sběr odpadků v rámci Dne země.

V dubnu 2014 jsme uspořádali brigádu v okolních lesích za účelem vysbírání odpadků v rámci Dne země. Zúčastnilo se 7 klientů NDC Racek a 3 dobrovolníci. Nasbíráno bylo kolem 100 kg biologicky nerozložitelného odpadu a to v lokalitě Bílá hora – Kamenárka, Váňův kámen, cesta vedoucí od ulice Záhumenní směrem k zahrádkářské kolonii a další turistické stezky. Za práci účastníci dostali snídani, svačinu a na oběd guláš. Akci financovalo sdružení „Máš čas?“ a náklady za likvidaci odpadu hradil Odbor životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice. Bylo to již 6 čištění lesa v rámci Dne země. V minulosti byl uklízen Červený kámen a les „Benčák“. V průběhu 4 let, kdy Racek tyto akce pořádá, se zúčastnilo celkem 74 lidí a dohromady bylo posbíráno více než 500 Kg odpadu.

Video

Uveřejněno 11. 5. 2014 (mich)


Pořádali jsme Vánoční posezení pro uživatele naší služby.

Jako každý rok, tak i letos jsme pořádali Vánoční setkání v centru Racek. Tohle bylo naplánováno na 19. 12. 2013. Pozvaní byli jak současní, tak také minulí klienti. Hlavním bodem programu byla Doubravka a promítání jejích fotek. Doubravka, naše bývalá kolegyně, totiž před několika měsíci odjela se svým Tomášem do Francie, aby absolvovala 2000Km dlouhou pouť do španělského Santiaga de Compostela.

Vánočního setkání se zúčastnily bez mála tři desítky lidí, kterým byly předány dary, které sponzoroval Erich Jaeger. Děkujeme!

Fota

Uveřejněno 11. 1. 2014 (mich)


Centrum Racek obdrželo věcný dar od firmy Erich Jaeger.

Na závěr roku jsme obdrželi dar od Erich Jaegeru, který sídlí v průmyslovém parku v Kopřivnici. Byly to teplé trika, ponožky a propisky. Věci byly předány jako Vánoční dárky klientům našeho centra. Děkujeme Vám.

Fota

Uveřejněno 11. 1. 2014 (mich)


Na podzim 2013 se konal třetí Blešák v Kopřivnici. Pro naše centrum byl prospěšný hned dvakrát.

Poprvé z důvodu sběru šatstva, které na akci mohli lidé donášet a my mohli naplnit sociální šatník. Podruhé i finančně. Kamila a Doubravka totiž uspořádaly sbírku nepotřebných věcí mezi svými známými a tyto skvosty prodaly na Bleším trhu. Výtěžek věnovaly sdružení "Máš čas?" na své aktivity. Díky Vám, holky!! Poděkování putuje taky za Pavlem!!

Fota

Uveřejněno 18. 12. 2013 (mich)


Pozor pozor!!

Vychází kniha prof. Kellera - Posvícení bezdomovců!!

Jen jsme s dovolením chtěli připomenout, že v nejbližších dnech vychází knížka pana profesora Jana Kellera: "Posvícení bezdomovců". Protože si myslíme, že je dobré dávat vědět o zajímavých věcech rádi vás, ctěné návštěvníky našeho webu odkazujeme na malou video ochutnávku této knihy:

http://www.youtube.com/watch?v=JwcV-dYP2Sg


Racek obdržel finanční a věcný dar..

Na konci dubna 2013 jsme s potěšením přijali dary od firmy Michal Špaček a Pekařství Illík. Finance jsou určeny na vybavení dílny v centru a darované PC bude sloužit klientům k začlenění se na trh práce. Děkujeme sponzorům za zájem a podporu.

Uveřejněno 08. 05. 2013 (mich)


V rámci Dne země jsme se vypravili čistit les..

Je to již tradice. Jakmile se udělá venku hezky, táhne nás to do přírody. A datum Dne země, kdy si připomínáme důležitost ekologických aktivit a myšlenek na záchranu přírodního bohatství je pro nás tím pravým impulsem, abychom si opatřili pracovní rukavice, vzali pytle a šli do lesa.. ne na houby.. na odpadky.

V průběhu tří let, kdy Racek tyto akce pořádá se zúčastnilo celkem 67 uživatelů  služby centra Racek a nasbírali celkem 420 Kg odpadu.

Článek PDF     Fota

Uveřejněno 02. 05. 2013 (mich)


Přestěhovali jsme se..

8. února 2013 nastal ten den. Dlouho se o něm mluvilo.. Mezi uživateli naší služby panovalo jisté napětí.. Kdy se přestěhujeme?? Kdy budeme opouštět ty staré prostory v suterénu  bývalé ZŠ Náměstí, na které jsme si tolik zvykli a kdy začneme fungovat v nově vybudovaném přístavku u Azylového domu?? Volba padla na pátek osmého února.

S přestěhováním pomáhalo zhruba 10 dobrovolníků. Přínosem byla i letitá zkušenost pracovníka Slumeka. Vše se obešlo bez komplikací. Za šest hodin bylo po všem a Nízkoprahové denní centrum Racek začalo od pondělí 11. února 2013 fungovat v nových prostorách na ulici Horní č.p.1113.

Za pomoc děkujeme i kolegům z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - Klubu Kamarád, kteří také přiložili ruku k dílu a pomohli k zdaru celé akce.

Přístavek, do kterého jsme se přestěhovali byl budován v měsících květen - prosinec 2012 z financí, které město Kopřivnice získalo z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Video KTK   Fota

Uveřejněno 10. 04. 2013


 

Brusel, ponožky a lidé bez přístřeší.. Co mají společného?

To je tak: Módní návrhářka a designérka Lada Vyvialová se rozhodla spojit svět konfekce se sociální oblastí.  Navrhla originální ponožky, našla výrobce a vymyslela způsob, jak tyto praktické oděvní doplňky nabídnout zákazníkům. Z každého prodaného páru pak s vědomím kupujícího putuje 25 Kč na jídlo pro osoby bez přístřeší, kteří jsou klienty centra Racek. Na fotografiích je Lada zachycena v Bruselu na prodejní výstavě, kde se prodalo 27 párů ponožek a centru tak přibylo 675 Kč na přípravu Vánočního pohoštění pro lidi bez domova. Velmi děkujeme Ladě i všem kupujícím.

Fota      Text PDF

Uveřejněno 10. 11. 2012 (mich)


TISKOVÁ ZPRÁVA -

Občanské sdružení „Máš čas?“ bude pořádat představení bezdomoveckého divadla DivaDno!!

První adventní neděli, tedy 2. prosince 2012 se bude v Katolickém domě v Kopřivnici konat představení bezdomoveckého divadla DivaDno. Herci se představí s hrou nazvanou „Renata in memoriam“. Po divadle bude následovat beseda o bezdomovectví. Čas začátku 18:00.

Je to jediné představení tohoto divadla v letošním roce na Moravě. Herci do Kopřivnice přijedou z 6. Medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel konaného v Bratislavě.

DivaDno je občanské sdružení, jehož hlavní činností je tvorba a hraní divadla nazkoušeného herci – lidmi bez přístřeší. Sdružení spolupracuje zejména s osobami, které se na změně své negativní situace chtějí podílet. Často stačí jen správný impuls, a tím se může stát divadlo, které pomáhá získat sebevědomí a pravidelné zkoušky dávají pocit jistoty a řádu.

„DivaDno svými aktivitami zasahuje sociálně vyloučené na okraji české společnosti. Nabízí jim pozornost, čas, prostor a společenskou resocializaci. Cílem je jejich propojení s majoritní společností  pomocí volnočasových aktivit.“

Herci – lidé bez domova, divákům předávají svou prožitou zkušenost „z ulice“ a právě tento fakt činí z divadelního představení hraného lidmi bez domova nezapomenutelnou událostí. Přijďte se podívat!!

Divadelní představení pořádá občanské sdružení „Máš čas?“. Je to organizace, která již 3 roky provozuje sociální službu pro osoby bez přístřeší v Kopřivnici. Lidé bez domova se zde mohou ohřát, osprchovat se, vyprat si, odebrat oděvy ze sociálního šatníku, uvařit si jídlo a v neposlední řadě také poradit se se sociálními pracovníky, jak zlepšit svou tíživou životní situaci. Na provoz tohoto centra přispívá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Město Kopřivnice, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Nadace OKD a RWE Gas Storage. Přispět však může každý. Blíží se zima a s ní také zvýšená potřeba teplých oděvů. Vyzýváme proto veřejnost, aby přinášela nepotřebné oblečení přímo na adresu zařízení: NDC Racek, Husova 340, Kopřivnice (budova bývalé školy Náměstí) a to v pracovní dny mezi 8:30 a 14:00 hodin, nebo po domluvě na tel: 790 232 244. Potřebné jsou teplé pánské kalhoty, trika, bundy, ponožky, spodní prádlo, rukavice, čepice, šály a boty. Děkujeme všem za podporu.

Ilustrační foto lze stáhnout zde: http://ndcracek.koprivnice.org/fotoalb/

divadlo/index.html (Autorem fotografií je Karel Fiala)

O minulém představení téhož divadla zde (rolujte dolů): http://ndcracek.koprivnice.org/aktuality.htm

Více o DivaDnu zde: http://www.divadno.cz/

PLAKÁT zde..

Tisková zpráva zde..

Uveřejněno 10. 11. 2012 (mich)


Stavební práce na rozšíření kapacity azylového domu jsou v plném proudu. Hlavním cílem této investice je vytvoření zázemí pro osoby bez domova a posílení prevence sociálně-patologických jevů.

..více článek KN...

..Fota


Nízkoprahové denní centrum Racek uspořádalo v rámci oslav Dne země dvě akce. Obě byly zaměřeny na čištění lesů v okolí Kopřivnice.
 

První se uskutečnila v úterý 24. dubna a zúčastnilo se jí 12 klientů této sociální služby. Sbírali odpadky v lokalitě Červený kámen – v blízkosti parkoviště u koupaliště, kolem rybníku u zříceniny hradu Šostýn a kolem turistických cest vedoucích těmito místy. V průběhu 5 hodin bylo v lese nasbíráno téměř 50 kg odpadu. Po práci dostali účastníci drobné občerstvení. Akce se setkala s velmi příznivým ohlasem a tak přímo od klientů vzešel nápad aktivitu zopakovat.

 Ve čtvrtek 3. května se tedy v centru Racek sešlo 16 lidí, kteří vyrazili čistit les tentokrát na Bílou horu. Zaměřili se na místa u cest vedoucích k zahrádkářské osadě z ulice Záhumenní, lokalitu kolem Váňova kamene a lesní pěšiny, kde bylo posbíráno opět okolo 50 kg odpadu. Ukončení akce proběhlo v podobném duchu jako v prvním případě, tedy poděkováním účastníkům za jejich aktivitu a předáním občerstvení.  

Na akci přispělo město Kopřivnice částkou 8000,-. Tyto peníze byly použity na nákup zmíněného občerstvení, dále pak na materiál, nářadí a odvoz odpadu.

 Tyto ekologické akce nejsou první, které realizovalo centrum Racek. Již vloni se klienti účastnili sběru odpadků a to opět na Červeném kameni a v lese Benčák. Akce byla ohodnocena velice pozitivně ze strany pracovníků městského úřadu, a proto byla podpořena i letos.  Video zde..

Uveřejněno 12. 5. 2012 (mich)


Nadace OKD bude v roce 2012 a na začátku 2013 hradit část nákladů na provoz našeho centra.

Získali jsme totiž nadační příspěvek, na projekt: „Zabezpečení provozu nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší - Racek“. Zařízení ho získalo v Grantovém řízení realizovaného Nadací OKD v únoru letošního roku a to v nadačním programu „Pro zdraví“. Děkujeme.

Uveřejněno 12. 4. 2012 (mich))


Dne 9. 2. 2012 se bude konat Den otevřených dveří v našem centru. Všichni jsou zváni na prohlídku od 14:30 - 17:30 hodin.

Plakát zde..

Uveřejněno 2. 1.2012


Chod nízkoprahového denního centra Racek podpořilo několik firem i drobných dárců.

Jsou tomu téměř dva roky, kdy bylo otevřeno nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší – Racek. Tato sociální služba je jedním z mála nástrojů, kterým lze zlepšovat situaci extrémně sociálně vyloučených osob. K zabezpečení hygieny je zde k dispozici pračka, sprcha a sociální šatník, stravu si mohou klienti připravit v kuchyňce, mají možnost si zakoupit instantní polévku, kafe, nebo jen posedět v teple. O chod celého zařízení se starají 3 sociální pracovníci, kteří v centru poskytují mimo jiné také sociální poradenství. Více informací můžete najít na webu: www.ndcracek.koprivnice.org, nebo přijďte na den otevřených dveří, který se uskuteční v únoru.

 Toto zařízení může fungovat jen díky finanční podpoře EU, Ministerstva práce a sociálních věcí, Moravskoslezského kraje, Města Kopřivnice a několika dalších firem z okolí. Jsou to: RWE, Primus CE s.r.o., Erich Jaeger s.r.o., Firma Ing. Ivany Némethové a Charita Kopřivnice. Ceníme si také podpory ze strany několika drobných dárců, kteří věnovali finance, i movité věci bez závady, které mohly být dále využity. I nadále přijímáme čisté zimní oblečení a obuv. Po – Pá, 8:30 – 14:30. Info:790 232 244, 245, nebo ndcracek@seznam.cz.

Pracovníci NDC děkují všem, kteří přispěli k bezproblémovému chodu zařízení a přejí hezké Vánoce a úspěšný rok 2012, ve kterém nás čeká řada závažných sociálních změn.  

Uveřejněno 12. 12.2011 (mich))


 

Sponzorský dar:

Na počátku února jsme obdrželi sponzorský dar od firmy Erich Jaeger, která má sídlo mimo jiné i v průmyslovém parku v Kopřivnici. Velmi si této podpory vážíme a děkujeme. Na stránky firmy se dostanete zde..

 

P.S.: Díky Zuzko :)

 

Uveřejněno 21. 2.2011 (mich))


 

Ve středu 2. 2. 2011 pořádalo "Máš čas?", občanské sdružení, společně s Městem Kopřivnice a Sdružením azylových domů v ČR panelovou diskusi na téma "Bezdomovectví".

 

Jako hosté byli pozváni: Profesor Jan Keller z Ostravské univerzity, Mgr. Petr Prinz z Charity v Olomouci a Bc. Tomáš Surovka z Armády spásy z Opavy. Beseda měla za cíl přinést informace k odborné veřejnosti, zamyslet se nad tématem tak, abychom mohli lépe čelit tomuto vážnému společenskému problému. Besedy se zúčastnilo cca 60 lidí. Fota zde..

 

Uveřejněno 20. 2.2011 (mich))


 

V neděli 19. 12. 2010 jsme měli velkou čest shlédnout divadelní představení zahrané lidmi bez domova.

 

Přijelo k nám totiž divadlo Ježek a Čížek a byl to parádní zážitek. Diváků přišlo taky dost a tak sečteno a podtrženo - na poslední adventní neděli roku 2010 hned tak nezapomeneme.

A o čem hra Experti vlastně byla? Hned z rzáda diváků. To když herci přicházeli jednotlivě na pódium a velmi syrově sdělovali, co by od společnosti potřebovali, aby se mohli opět zapojit aktivně do jejího chodu. Následovalo "školení" náhodně vybraného diváka, jak nejlépe prohledat popelnici. Tato scénka vyvolala otázku mezi obecenstvem, zda náhodný výběr nebyl švindl. Nebyl. Přísahám. Pak přišla na řadu scénka "bezdomovecká univerzita". Jak to nejlépe udělat, abyste se dostali rychle na ulici. Na závěr, to už bylo po divadle, jsme měli možnost diskutovat s herci i režiséry divadla, krásnou paní Madlen a statečným panem Kajetánem o bezdomovectví, divadle a životu na okraji. Diváci zůstali, tleskali a přemýšleli a za to jim patří dík.

Děkujeme také sponzorům: Křesťanům z Ostravy, panu Halamíčkovi z Příbora, fotografu Karlovi Fialovi ze Štramberka, Katolické besedě, Vladimíru Jalůvkovi - výlepové plochy, Marušce Jalůvkové, Zuzce, a všem, kteří přišli s otevřenou myslí.

Fota z divadla naleznete zde..

 

Reportáž z představení k vidění zde..

Plakát Ježka a Čížka naleznete zde..

Stránky Ježka a Čížka zde...

Uveřejněno 5. 1.2011 (mich))


 

Na středu 6. 10. 2010 chystáme besedu s obyvateli Kopřivnice na téma "Bezdomovectví"

Akce se bude konat v rámci týdne sociálních služeb 4. 10.- 10. 10. 2010. Ten vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Start 14:30 v NDC Racek. Více o týdnu sociálních služeb se dozvíte zde..

Uveřejněno 26.9.2010 (mich)

 


 

Dne 22. září 2010 jsme se zúčastnili prezentace projektů realizovaných Městem Kopřivnice - Informačně-plánovací akce: „Město je naše společné hřiště aneb Kopřivnice 200?“. 

 

Město v posledních letech pořádá tato setkání za účelem seznámení veřejnosti s významnými kopřivnickými aktivitami a s naplňováním Strategického plánu rozvoje města. A protože je naše zařízení jedním z realizovaných projektů, rádi jsme se také podíleli na informování občanů města. Fotky jsou zde..

 

Uveřejněno 26.9.2010 (mich)

 


 

 

V polovině července jsme obdrželi sponzorský dar od firmy Primus CE s.r.o.

 

Tři pračky se vystřídaly v našem zařízení během prvního půl roku. Porouchaly se.. Pereme často a to se na nich negativně podepsalo. Pracovníkům nezbylo, než konstatovat, že provoz v prádelně NDC zvládne jen průmyslová pračka. V nedalekém Příboře se tito prací pomocníci vyrábějí v PRIMUSU CE, s.r.o. Firma vyslyšela naši prosbu a  věnovala nám jeden svůj výrobek. My děkujeme.

 

Uveřejněno 18.7.2010 (mich)

 


 

 

Charita Kopřivnice nás několikrát v prvním půlroce podpořila. Pro klienty uvařili její pracovníci polévky, poskytli výjimečnou hmotnou pomoc a věnovali část výtěžku ze sbírky v období půstu. Peníze byly od farníků z Nového Jičína a Kopřivnice. Děkujeme.

Uveřejněno 18.8.2010 (mich)

 


  

 

 

 

  

 

 

hlavní

stránka